Béiríní – 101 Rud le Déanamh (101 Things to do)

10.00

Leabhar iontach le go leor, leor gníomhaíochtaí spraíúla, spéisiúla ann. Ó phictiúir le dathú, meaitseáil agus rianú go dtí crosfhocail agus puzail loighce do dhaoine óga. Agus iad ar fad bunaithe ar na Béiríní. 

Tá siad thar barr don rang ar fad – don pháiste a dteastaíonn níos mó cleachtaidh uaidh ar na rudaí bunúsacha go dtí an páiste sin a mbíonn a chuid oibre críochnaithe aige i gcónaí i bhfad roimh aon duine eile! Tá gníomhaíochtaí ann fiú don chainteoir dúchais nó do pháistí a bhfuil ardchumas sa Ghaeilge acu.

Déan fótacóipeanna de réir mar a theastaíonn…

A brilliant book with loads of fun and interesting activities – ranging from colouring, matching and tracing to crosswords and mini-logic puzzles.

All activities are based on the Teddies Charts and there is something for everyone in your classroom; from the child needing extra practice on the basics to the one who always finishes first!  There are even some activities which are especially designed for native Irish-speaking children or learners of high ability. Just photocopy the pages you want as you need them.

Category: