Stiallbhratacha – Praghas Speisialta!*Bunting – Special Price!

35.00

Paca Mór Millteach de Stiallbhratacha!

Fantastic bumper pack of bunting!

4 dhearadh éagsúla:

4 different designs:

Nollaig Shona / Fáilte / Lá ‘le Pádraig / Comhghairdeachas

2 fhad de 5 mhéadar de gach dearadh atá sa phaca – sin 40 méadar de stiallbhratacha uilig a chéile!

2 lengths of 5 metres of each design in the pack giving a whopping 40 metres of bunting in all.

Paca de mhaisiúcháin a chuirfidh le ceiliúradh ar bith a bheas agat ar scoil, sa naíonra nó ag an obair don bhliain ar fad.

An instant celebration pack for your school, naíonra or business for the whole year.

Praghas speisialta ar líne

Special on-line price

€35.00

Category: