Caol le Caol – Spelling in Irish

4.00

‘Caol le Caol, Leathan le Leathan’ –

An riail is úsáidí ar fad faoi litriú na Gaeilge!

Is this the most useful spelling rule of all in Irish?

Póstaer iontach a léiríonn an riail seo i bhfoirm chluiche peile idir na gutaí.

Meabhrúchán faoin riail ag na seoltaí ríomhphoist sa chúlra, fiú. Cliste!

A great poster illustrating the rule as a game of football between the vowels.
Even the website addresses in the background help to remember the rule. Clever!
Category: