My, Your, His, Her

4.00

Léiriú álainn soliéir ar na rialacha a bhaineann leis na focail a thagann i ndiaidh ‘mo’, ‘do’, ‘a’…  srl

A lovely clear presentation of all the rules in Irish which apply to the words which come after ‘my’, ‘your’, ‘his’, ‘her’… etc.

San áireamh, tá focail a thosaíonn ar chonsain agus iad siúd a thosaíonn ar ghuta.

Includes words that start with consonants and those that start with a vowel.
Category: