Ceistfhocail*Question Words

5.00

Bíonn ar chuile fhoghlaimeoir ceisteanna a chur!

All learners need to ask questions!

Cabhróidh an póstaer seo leo é sin a dhéanamh

This poster will help them do just that

Tá 6 cheistfhocal ar an bpóstaer

This poster features 6 question words

Móide! Eolas tábhachtach faoi cé acu ‘a bhfuil’ nó ‘atá’ a chur leo

Plus! All important information of whether to use ‘a bhfuil’ or ‘atá’ with each one
Category: